El Col·legi de Metges de Lleida vol anar  "de lloguer"

El Col·legi de Metges de Lleida (en endavant COMLL), està fent una proposta al col·lectiu de metges per abandonar la seva seu actual i "anar de lloguer" al Col·legi d'Arquitectes. És la segona vegada que intenta aquesta acció demanant l'aprovació en Assemblea Extraordinària. Una proposta que divideix als col·legiats al presentar clar-obscurs i arribar justament quan s'acaba el mandat de l'actual Junta.

Heus ací una reflexió sobre la proposta:

D'entrada sobta que una junta que està en els darrers mesos del seu mandat, faci una proposta tan transcendent per la col·legiació. No veig cap urgència justificada en els informes que ens han lliurat, excepte potser, la necessitat de sol·licitar la llicència d'activitat, que de manera sorprenent  ens assabentem de la seva inexistència. 

 

Un dels punts més sensibles per obtenir la llicència d'activitat sembla que està en la existència d'una Sala d'Actes amb condicions deficients per excés d'aforament atesa la seva situació estructural arquitectònica amb problemes d'evacuació en cas d'incendi. Aquests problemes es produeixen si l'aforament és superior a 60 persones, segons el segon informe, perquè aquest és el límit que l'actual escala pot absorbir. Sí que cal tenir en compte la necessitat de tallafoc entre els dos edificis perquè un incendi en un d'ells no passi a l'altre via seu col·legial. 


Cap dels informes presentats fa una anàlisi dels dèficits funcionals administratius del COMLL, ni fa cap proposta de reestructuració dels mateixos. Únicament  fa esment de les deficiències del sistema de climatització que el qualifica d'obsolet, amb problemes de renovació d'aire, aquesta darrera cosa pot solucionar-se fàcilment amb finestres abatibles.


Part d'ambdós informes es dedica als dèficits d'accessibilitat per persones discapacitades als dos edificis (necessitat que un dels ascensors tingui capacitat per persones en cadira de rodes), però la resolució d'això és de la competència de la Comunitat de Propietaris i no del COMLL, així com la construcció d'un tallafocs entre la zona de parking i calderes i l'edifici.


- Els informes presentats no responen a l'exigència de l'Assemblea Extraordinària del 30 de juny, que va demanar informes integrals de possibilitats de reformes de la seu col·legial, tenint en compte també els dos pisos propietat del COMLL en l'edifici no. 16, el seu ús actual i futur.

- Els informes presentats inclouen unes despeses d'obres (enderrocaments, alteració de tabics, enrajolats, canvi de paviments.....) sense cap projecte de reforma global clar que puguem conscienciar i visualitzar com quedaria tot plegat.


CONCLUSIONS PERSONALS:


- Voldria veure un projecte de reforma global de totes les propietats actuals del COMLL i el seu cost.

Mentrestant penso que caldria:


 • Mantenir els serveis administratius en l'edifici no. 14
 • Habilitar l'accés per l'escala de l'edifici no. 16 (porter automàtic amb càmera?) per a l'activitat social i formativa.
 • Limitar l'aforament a 60 persones.
 • Transformació de la Sala d'actes en dos sales de formació amb aforament de 30 persones per sala 
 • Estudi complert del cost de climatització eficient.
 • Deixar aquesta important qüestió per la propera Junta que ha de gestionar el COMLL.
 • Lloguer puntual d'una sala d'actes externa, si és necessari, per activitats socials que pressuposin una assistència superior a 60 persones.


Bibliografia

Descarga
Els informes arquitectònics per la reforma de la seu actual
A20150915 - Documentaci- I - Informes a
Documento Adobe Acrobat 5.9 MB
Descarga
Precontracte de lloguer amb el Col·legi d'Arquitectes
A20150915 - Documentaci- III - Proposta
Documento Adobe Acrobat 3.9 MB


Escribir comentario

Comentarios: 3
 • #1

  Manuel Garcia Merce (jueves, 10 septiembre 2015 08:24)

  Dada la importancia del asunto a tratar,y de sus costes,creo que seria conveniente que las asambleas informativas se realizaran en 2 sesiones diferentes,tratando el mismo tema ,para que así todos los colegiados pudieran ser informados.El hecho de hacerlo en una sola sesión comporta que no todos los interesados pudieran ser informados (guardias,vacaciones trabajo en poblaciones distantes a la sede colegial etc.)Asimismo creo que habría que valorar la posibilidad de voto delegado (no se si los estatutos lo permiten) a fin de contar con el voto de la mayoría de colegiados.

 • #2

  joan miquel camacho (sábado, 12 septiembre 2015 14:12)

  Per fer la cosa democrática i participada, una vagada presentades les propostes, iclosa naturalment la reforma de la seu actual i el seu cost, caldria sotmetre la decisiió al conjunt de col.legiats ( diverdos dies presencials i també assegurar la possibilitat del vot pet correu).

 • #3

  Joan A. de Luna (miércoles, 16 septiembre 2015 09:52)

  Dimarts dia 15, l'Assemblea col·legial no es va fer cap decisió per empat en la votació dels sí i els no. La votació es va fer a mà alçada, vot individual presencial atès que els estatuts no permeten la delegació de vot. Tenint en compte que l'actual Junta acaba el seu mandat en poques setmanes, es deixa el tema per a la propera Junta que surti de les urnes.