L'Administració Sanitària ha travessat la línia vermella

 

Sessió informativa dels responsables de l'ICS, Srs Josep Prat Domènec, president del Consell d'Administració de l'ICS i Joaquim Casanovas Lax, director Gerent de l'ICS amb els metges de Lleida


Dijous dia 22 se setembre de 2011, els senyors Josep Prat Domènec, president del Consell d'Administració de l'ICS i en Joaquim Casanovas Lax, director Gerent de l'ICS, varen oferir una sessió informativa als metges lleidatans en la seu del Col·legi de Metges de Lleida a fí d'explicar i justificar les immediates "retallades" en l'àmbit sanitari. 

 

- Molt resumidament van arribar a dir:

 1. Que en el presupost de Salut del 2011 hi ha un dèficit de 77 milions d'euros a eixugar d'aquí al 31-12-2011 i per tant hi haurà una retallada afegida del 3% del presupost que s'haurà de pactar amb la professió mèdica en cada centre.
 2. Que entrem en un nou paradigma en sanitat, això és, un nou model sanitari català del qual no varen voler desvetllar detalls.
 3. Que la única solució pel dèficit és l'estalvi i retallada que haurà d'assumir la totalitat dels 40.000 treballadors de l'ICS de tots els nivells, Hospitalaris i Primària.
 4. Que això afectarà als sous, els llocs de treball i l'activitat assistencial, retallant-ho tot.
 5. Que garantien "ad personam" una compensació en un futur (2013?), per aquells treballadors que es vegin perjudicats econòmicament i hagin "col·laborat voluntàriament" amb la retallada.
 6. Que la majoria dels canvis assistencials posats en marxa en aquesta crisi, esdevindrien canvis estructurals, això és, permanents, atès que estem entrant en el nou paradigma.
 7. Que el decret 84/85 de la Reforma estava vigent. (velada al·lusió a l'horari d'AP: 36 hores setmanals, 6 hores diàries dissabtes inclosos)
 8. Que el sistema de retallades està pensat per garantir bàsicament les necessitats més elementals i urgents de salut, però no per garantir l'atenció a patologies mèdic quirúrgiques cròniques, per la qual cosa se seguirà amb serveis tancats i augment de llistes d'espera amb l'objectiu de fer sostenible el sistema.

Per altra part, les intervencions dels assistents varen fer peu fort en els següents conceptes:

 • Desacord total amb que el dèficit pressupostari sigui carregat a les espatlles dels treballadors de l'ICS mitjançant reducció dels sous, reducció de jornades i activitat, tancament de serveis  i rescissió de contractes.
 • Que no es faci cap esforç per millorar el finançament de la Sanitat
 • Que el tancament de serveis hospitalaris de l'Arnau (que per altra part han demostrat una excel·lent gestió), posen en seriós dubte el poder garantir la resolució adequada als problemes aguts de salut, ni evitar òbits en aquestes circumstàncies.
 • Que la qualitat dels futurs especialistes (actuals residents), quedarà greument tocada al no garantir que es cumpleixi el programa de formació, ací a Catalunya, si es retallen les hores de guàrdia i formació.
 • Davant la interpel·lació de si el nou paradigma significava l'aposta cap a la privatització del sistema en detriment de la seva característica Pública, els metges no varen obtenir una resposta convincent, atès l'origen i formació dels conferenciants.
 • Davant la interpel·lació de la possible negativa dels professionals a col·laborar amb la retallada assistencial i quina seria  la seva repercussió, els conferenciants van declarar que seria un desastre total i possiblement la fallida del sistema Públic de Salut, essent responsables els col·lectius de metges que no col·laborin.
 • La generalitat dels assistents varen explicitar clarament als representants de l'Administració, que consideraven que s'havia travessat en escreix la línia vermella pactada amb la professió mèdica.

 

Allò que passarà ara endavant no ho sap ningú. 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0