L'AUTONOMIA DE GESTIÓ

Aquest any els equips ens hem vist interpelats per l'Institut Català de la Salut (ICS), perquè acceptéssim entrar en l'Autonomia de Gestió. La proposta, en resum és fer-nos responsables dels problemes econòmics de l'Atenció Primària, però sense definició del nombre de personal que ha de formar l'equip (només inclou medicina de família, infermeria de família i serveis administratius, deixant fora pediatria, odontologia, llevadora, treball social, atenció continada i qualsevol altre servei ), sense capacitat de contractació del personal de reforç ni definir el seu nombre. Tampoc el presupost econòmic és real i es basa en càlculs de mitjanes poblacionals oblidant l'estructura rural de l'ABS. En un moment de crisi econòmica això és inacceptable i així s'ha comunicat a l'ICS el qual no ha tirat endavant la proposta.

 

Allò que volem els professionals és autonomia en la gestió clínica. No som economistes ni empresaris. Volem més capacitat per resoldre els problemes de salut de les persones que tenim encomanades, volem més autonomia respecte al treball dels especialistes, que cadascú faci les seves funcions, que s'ens alliberi de tanta burocràcia derivada de la descoordinaciódels diversos nivells assistencials: Hospitals i CAP-II (especialistes). Volem mitjans diagnòstics propis per a l'Atenció Primària i no dependre dels mitjans hospitalaris. Volem més capacitat per organitzar l'assistència i més capacitat per tenir temps per treballar en equip o posar-nos al dia en coneixements i capacitats pràctiques, així com tenir més temps per fer anàlisi i atenció als problemes de salut de la comunitat .

Escribir comentario

Comentarios: 0