VERTIGEN

 

En primer lloc cal explicar què entenem per vertigen

 

· És una sensació que es caracteritza per una il·lusió de moviment de l’entorn respecte d’un mateix i també a l’inrevés: d’un mateix respecte l’entorn, amb trastorn de l’equilibri i de la marxa. Es pot acompanyar de mal de cap, sensació de rotació i també sorolls auditius (acúfens). Podem trobar que s’acompanya de nàusees o vòmits i sensacions desagradables en extremitats.

· Pot durar des de pocs segons a pocs dies, o quedar-se de manera crònica amb els canvis de la posició del cap.

· Es pot presentar de manera sobtada o de manera progressiva

 

CAUSES?

 

-       Auditives, del component vestibular de l’òrgan de l’audició

-       Neurològiques

-       Circulatòries

-       Metabòliques.

-       Secundàries a alguns fàrmacs o drogues.

-       Trastorns d’ansietat.

 

Davant d’un primer episodi i durant la fase aguda, allò que hem de fer és repòs al llit, evitant els moviments, i avisar al metge de capçalera perquè faci la primera avaluació i/o iniciï el tractament simptomàtic urgent i poder estar així en condicions per fer els estudis diagnòstics pertinents.


Si ha estat una crisi breu autolimitada, acudir a consulta mèdica el més aviat possible per fer l’estudi diagnòstic pertinent.

 

Quan la causa és vestibular i els símptomes tenen tendència a reincidir i esdevenir crònics, a vegades es segueix un tractament crònic amb “sedants” vestibulars o fàrmacs vasoactius per millorar la circulació.


En aquests casos val la pena practicar exercicis de rehabilitació vestibular i que ara exposo a continuació:

 

Aquests exercicis cal fer-los de la següent manera:


a)    Començar pel primer exercici i anar avançant

b)    Quan la postura indicada en el dibuix produeix vertigen, cal mantenir dita postura fins que la sensació disminueixi o desaparegui. A continuació repetir la postura fins que ja no produeixi la reacció vertiginosa.

c)    Fer el mateix en cada fase.


Si arribem al final de tots ells es pot arribar a “curar” el vertigen vestibular crònic si la causa d’aquest és la presència d’otòlits en els conductes semicirculars de l’aparell. Sembla que aquests exercicis els remou del seu enclavament.