PREVENCIÓ INTOXICACIONS DOMÈSTIQUES

Les intoxicacions produïdes en la llar són molt freqüents i és un important problema de la salut en la comunitat. Són cada vegada més les substàncies tòxiques que entren en les vivendes, i els infants són unes víctimes massa freqüents. Prevenir és sempre millor que curar, i seguir uns senzills consells pot ser la clau per evitar ensurts o accidents greus.

 

 

 

Dins els productes tòxics en la llar poden trobar:

 • Detergents
  • líquids de rentar plats
  • líquids de rentar roba
  • xampús pel cabell  i gels de dutxa.
 • Llexius
 • Càustics
  • amoníac
  • aiguarràs
 • Productes desincrustants d'inodors.
 • Desatascants de canyeries.
 • Disolvents
 • Anticongelants
 • Cosmètics
 • Pesticides
 • Fàrmacs
 • Sistemes de calefacció

Aquests productes poden ocasionar diversos tipus de símptomes i efectes segons si els seus efectes tòxics es produeixen per ingesta, inhalació o contacte.

 

 • Ingesta

- Signes d'enverinament: nàusees vòmits, diarees, dolor abdominal, alteració de la consciència, alteració de l'olor de l'alè...

- Signes de cremades a la boca o dolor en trajecte digestiu (esòfag), en les cremades per càustics.

- Escuma per la boca (detergents)

 

 • Inhalació

- Ofeg, tos, sibilants al respirar, mareig, alteració de la consciència, cefalea (intoxicació monòxid de carboni: en sistemes de calefacció que mal funcionen)

 

 • Contacte

- Cremades de diversos graus, irritacions de la pell, conjuntivitis....

ACTITUTS PREVENTIVES

 

Les precaucions s'han d'establir molt acuradament en les llars amb nens petits, que són les víctimes més freqüents en intoxicacions accidentals domèstiques si exceptuem les intoxicacions intencionades autolítiques.

 

 1. Cal tenir clarament separats els productes de neteja dels productes alimentaris.
 2. Els productes de neteja no s'han de guardar en llocs baixos, sense clau, a l'abast de la mainada. Millor en llocs alts on no hi arribin.
 3. Cal mantenir els productes tòxics en els envasos originals. No usar envasos buits de begudes o refrescos etc. per aprofitar-los tot omplint-los de líquids de la neteja (lleixiu, aiguarràs, líquids de netejar vidres, detergents...)
 4. Respectar els taps de seguretat dels envasos, no retirar-los per comoditat.
 5. Fàrmacs: tenir una farmaciola situada en lloc no accesible als nens i sota clau per guardar-los. No deixar-los damunt de mobles, calaixos de tauletes de nit i altres llocs no adeqüats. 
 6. Revisar els fàrmacs i les seves dates de caducitat. Tenir-ne només aquells que s'estiguin usant. Descartar les restes de tractaments passats i reciclar-los de forma adient a les Apotecaries.

 

ALTRES PRECAUCIONS

 

 • Revisar els aparells de calefacció/climatització
 • Revisar l'aireació de la llar.
 • Vigilar/evitar la presència dels fills petits a la cuina mentre s'està cuinant, sobretot si es tenen olles al foc o paelles amb olis calents, i també si es tenen els armaris on es guarden els productes de la neteja, oberts en aquest moment.
 • No deixar els menjars que han sobrat, massa temps a l'aire lliure, per evitar la possibilitat de l'activitat d'artròpodes sobre ells o altres contaminacions que puguin donar lloc a toxiinfeccions alimentàries. Els aliments han d'ésser manipulats amb totes les garanties higièniques i guardats en frigorífics cuidats i nets.

 

QUÈ FER SI ENS INTOXIQUEM?

 

Llegir l'envàs del producte que ens pot informar del seu perill. Tots inclouen el telèfon d'INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA que és el 915 620 420, on tenen tota la informació i poden aconsellar.

 

Com a normes generals podem admetre que els procediments correctes a seguir són:

 

 • Afectació externa de pell i mucoses: rentat amb abundant aigua clara per diluir el producte i fer-lo menys agressiu. No aplicar cremes ni pomades ni gels damunt les irritacions, cremades o llagues. 
  • Acudir/avisar (112) a Urgències en les dues darreres conseqüències o si persisteixen els símptomes.
 • Ingesta d'un producte tòxic: No provocar el vòmit: si aquell és càustic provocarà cremada a l'entrada i sortida (doble lesió). Cal intentar neutralitzar-lo: bebent abundant aigua, usant carbó activat com absorbent més eficaç, solució albuminosa (feta amb clara d'ous). 
  • Acudir/avisar (112) a Urgències (per a neutralització de tòxic i valoració de lesions)
 • Afectació via aèria: Ventilar l'ambient obrint portes i finestres. Colocar la víctima a l'aire lliure.
  • Acudir/avisar (112) a Urgències si la víctima presenta sorolls respiratoris: estridor, sibilants, dificultat de respirar, color morat de la pell....