Inicio aquesta pàgina per desenvolupar temes de Prevenció  i consells amb els coneixements que tenim en l'actualitat, per aplicar-los a la prevenció de les diverses malalties prevalents que patim en la nostra comunitat.

 

 

DEFINICIONS

  • En diem Prevenció Primària, totes aquelles mesures : canvi d'hàbits, mesures higiènico-dietètiques, identificació de factors de risc, aplicació d'activitats tecnològiques mèdiques, per evitar l'aparició i per tant, el desenvolupament de malalties.

 

  • En diem Prevenció Secundària, totes aquelles mesures per detectar la presència de malaltia, abans de l'aparició de símptomes o signes. També es coneix com diagnòstic precoç. Inclou el tractament d'aquestes lesions precoces per evitar el desenvolupament de la malaltia.

 

 

PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ PRIMÀRIA
  • Adquirir l'educació i els comportaments saludables adients en els diversos temes que afecten la nostra salut.
  • Mantenir els hàbits d'higiene personal d'una manera efectiva, principalment el rentat de mans abans de menjar i després d'usar el lavabo, sempre, sense excepcions.
  • Cuidar el cos amb una bona alimentació, sana i variada, ecològica, fugint dels aliments industrialitzats en allò possible, perseverar en la pròpia higiene quotidiana, realitzar una activitat física evitant el sedentarisme, atendre correctament les ferides o nafres que pot causar l'activitat del dia a dia, és la millor situació bàsica per evitar d'emmalaltir.  
  • No consumir cap substància tòxica (tabac, drogues, moderació amb les begudes alcohòliques), és quelcom fonamental.  
  • Consumir el mínim de fàrmacs possibles, i sempre per indicació del metge de capçalera o especialistes. Els efectes secundaris i interaccions es multipliquen al sumar fàrmacs o també l'ús concomitant de fàrmacs "naturals".
  • Viure en un habitatge higiènic, confortable i proveït d'aigua potable, solejat, lliure d'humitats, és imprescindible. 
  • Cuidar la nostra salut sexual evitant conductes de risc.
  • Mantenir un optimisme vital, fugir de l'estrès innecessari, dormir de manera reparadora, són les condicions bio-psico-socials adients per a una bona salut

 

PREVENCIÓ PRIMÀRIA AMB FÀRMACS

 

A vegades s'utilitzen fàrmacs de manera crònica per fer prevenció primària d'alguns factors de risc, però això a la vegada és un factor de risc.

Recentment un estudi fet a la Universitat de l'Est de Finlàndia, troba que després d'ajustar paràmetres d'edat, massa corporal, mesura de la cintura, activitat física, tabaquisme, ingesta d'alcohol, historial familiar de diabetis, tractament amb beta-bloquejants i tractament amb diürètics, els pacients tractats amb estatines eren un 46% més propensos en desenvolupar diabetis que no pas els no tractats

(Diario médico 05/03/2015)

IMPLICACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

 

Al poc temps d'iniciar-se la Reforma Sanitària a Espanya, sota un govern social-demòcrata, el Sistema Públic de Salut va iniciar la dinàmica d'implantar a partir de 1989 uns programes d'activitats preventives anomenats PAPPS (saber-ne més), integrats en l'assistència i els serveis de l'Estat de benestar. La idea és que la prevenció de les malalties i/o el seu diagnòstic precoç milloraria l'esperança de vida i la seva qualitat, alhora que a la llarga seria més efectiu prevenir que curar.


LLISTAT DELS TEMES PREVENTIUS QUE TRACTEM