EMERGÈNCIES MÈDIQUES. ELS 6 CODIS DEL 112


Descarga
ORGANITZACIÓ DE LES URGÈNCIES
Document informatiu en forma de p.p.s. disenyat en 2011 per l'Administració Sanitària de Catalunya.
(Organització de les urgències.pdf
Documento Adobe Acrobat 544.1 KB

EMERGÈNCIES MÈDIQUES

 

Conèixer quines situacions són susceptibles per activar el Sistema d’Emergències Mèdiques, vehiculades pel número de telèfon 112, és imprescindible per actuar de la manera més eficaç.

 

SEM té en aquest moment programat una sèrie d’intervencions que classifica com a CODI i que en el moment actual no són actius en tota la Catalunya però s’hi aniran estenent. La justificació del desenvolupament dels CODI es basa en que la resolució dels problemes aguts de salut té més relació amb una bona organització assistencial que en la pròpia activitat mèdica. De moment hi ha sis Codis

 

  • Codi PPT (pacient poli-traumatitzat)
  • Codi IAM (pacient amb possible infart de miocardi)
  • Codi ICTUS (pacient amb vessament, o trombosi o embòlia cerebral)
  • Codi INTOXICACIÓ
  • Codi ACR (aturada cardiocirculatòria)
  • Codi AGITACIÓ

A continuació farem un petit resum de cada CODI.

  


 1.  CODI PPT   (politraumatismes)

S’ha d’activar aquest codi trucant el 112, en casos d’accidents individuals o múltiples, qualsevol que sigui el seu origen, en el qual la víctima/es presentin afeccions traumàtiques múltiples i greus. Cal seguir les recomanacions generals d’atenció a l’accidentat (veure primers auxilis), aplicant els coneixements i els medis de que disposin les persones que són testimonis del fet (reanimació, postura seguretat, atenció a les ferides...) i alertant al centre d’Emergències.

 

- És important que el comunicador actuï amb serenitat i sigui el més exacte possible al moment d’informar de les circumstàncies, lloc, persones afectades, tipus de lesions i gravetat si és possible.


 2.  CODI IAM  (infart)

Se sospitarà que una persona pot tenir un infart de miocardi quan presenti de manera sobtada un dolor toràcic intens amb sensació de mort imminent . El dolor és de tipus opressiu i pot irradiar-se al braç esquerra o cap al coll en zona sub-mandibular. Un altra lloc on es localitza el dolor és en la zona de l’estómac.

- Junt al símptoma dolor, la persona afectada té gran angúnia amb suor freda i pal·lidesa. Pot perdre el coneixement i patir una aturada cardíaca.

- Són factors desencadenant dels infarts, la Hipertensió arterial, el colesterol, l’hàbit tabàquic, l’estrès. És del tot imprescindible trucar al 112, alertant que es tracta d’un Codi infart


3.  CODI ICTUS

En diem ICTUS d’aquella afectació aguda vascular que afecta l’àrea del cervell. Pot tractar-se d’un vessament (hemorràgia) o isquèmia (embòlia, trombosi). Els símptomes principals amb els que poden reconèixer l’afecció es basa en la presentació brusca de a) dificultat de l’expressió verbal, (se li torça la boca o no pot pronunciar paraules), b) té problemes per moure un braç o una cama o bé té sensacions sensitives estranyes en els membres, c) pot tenir desviació de la mirada i d) paràlisi en la musculatura de la cara.

- Són factors principals desencadenants la Hipertensió arterial i les arítmies cardíaques.

Com en les anteriors ocasions cal trucar al 112 i informar Codi Ictus.


4.  CODI INTOXICACIÓ

Són moltes les substàncies i ocasions que poden provocar intoxicacions: medicaments, aliments, substàncies industrials, fums, mala combustió d’estufes, drogues, substàncies de la neteja domèstica... La variable simptomatologia de tots aquestes causes, obliga a estar atent a les circumstàncies en les que es produeix la simptomatologia urgent.

- Símptomes del sistema nerviós: mareig, agitació, baixa consciència, tremolors, al·lucinacions, somnolència

- Símptomes digestius: nàusees, vòmits, dolors abdominals, diarrees.

- Símptomes respiratoris: ofec

- Símptomes circulatoris: taquicàrdies, bradicàrdies, lipotímies

Potser allò que orienta més són les circumstàncies en les que es produeixen aquests símptomes variats. Trucar Al 112 explicant la sospita és la millor alternativa.


5.  CODI ACR

Aturada cardiorespiratòria: absència de batec cardíac i/o moviments respiratoris. Pot ser sinònim de mort sobtada. Cal trucar el 112 i iniciar les maniobres de reanimació (massatge cardíac per compressió externa). Si s’està en un lloc públic i existeix un desfibril·lador en l’entorn, cal usar-lo per si es tractés d’una fibril·lació cardíaca.


6.  CODI AGITACIÓ

Els símptomes són els d’una persona que presenta inquietud motora, tremolors, convulsions... de difícil contenció.

La causa pot ser mèdica o psiquiàtrica.

Mèdiques:

* Destaquen les intoxicacions,

* les crisis convulsives epilèptiques,

* el malestar per un dolor molt agut...

Psiquiàtriques:

* Abús de drogues (amfetamines, cocaïna, drogues al·lucinògenes...)

* Crisis agudes d’ansietat generalitzada

* Descompensació d’una esquizofrènia.

 

Actuació: trucar al 112 indicant si l’estat del pacient requereix possible contenció física (intervenció forces de l’ordre públic).

- Abans de l’arribada de l’auxili, caldrà cert aïllament de la persona que estigui amb una agitació física i que pugui comportar perill per les persones del seu entorn.

- En cas d’un problema mèdic i que no comporti risc d’agressivitat de l’afectat cap el seu entorn, caldria realitzar contenció emocional fins l’arribada de l’auxili.

- En cas de crisi epilèptica: posar algun objecte tou en la boca de la víctima per evitar que es mossegui la boca.