DOCUMENTS D'INTERÈS PROFESSIONAL (ordenats per anys)

2015

Descarga
Document resultant de les al·legacions fetes al SIS
Podeu llegir el resum de les al·legacions fetes al projecte SIS, així com les correccions als seus estatuts, després de l'aplicació al text, de les modificacions acceptades.
ALEGACIONSCONSORCI LLEIDA_VOK.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.4 MB

2014


Descarga
Reforma del MIR
Document del BOE que exposa la reforma dels estudis MIR: Troncalitat: 5 anys d'estudi i només 3 de formació específica de la especialitat.
TroncalitatBOE-A-2014-8497.pdf
Documento Adobe Acrobat 607.3 KB

2013


Descarga
Reforma Administració Local
Ley de la racionalización y sostenibilid
Documento Adobe Acrobat 669.0 KB

Descarga
Millores econòmiques en algunes situacions d'IT
Interessant per dones embarassades, víctimes de violència de gènere, hospitalització o intervencions quirúrgiques i malalts oncològics
Millores economiqes IT-Instruccio 1-2013
Documento Adobe Acrobat 319.7 KB

Descarga
Proceso asistencial de pacientes con enfermedades crónicas complejas y pluripatológicos
Document col·lectiu de les societats SEMFYC, SEMI y FAECAP, redactat des de la bibliografia existent. Des del meu punt de vista és un document més protocolari que pràctic dirigit a la classificació i gestió de cassos.
Proces assistencial pacient pluripatològ
Documento Adobe Acrobat 7.1 MB

Descarga
Pautes per a l'harmonització farmacològica de la diabetes tipus II
Document del CatSalut elaborat en el marc del programa d'harmonització terapèutica de les diferents guies de tractament farmacològic de la Diabetes Mellitus tipus II en l'àmbit de l'atenció primària
PAUTA_DIABETIS_01.pdf
Documento Adobe Acrobat 757.6 KB

Descarga
Quaderns de Bona Praxis: Maltracte de gènere
De la sèrie de publicacions de l'Organització Col·legial. Aquest fa referència a la temàtica del maltracte de gènere. D'interès per a professionals i també públic en general
QBP n- 31 (1).pdf
Documento Adobe Acrobat 2.3 MB

2012


Descarga
Medi Ambient i Salut
De la col·lecció Quaderns de Bona Praxis de la Organització Col·legial, recull alguns problemes de salut condicionats pel medi ambient i algunes recomanacions per a contrarestar l'efectes d'aquests factors, segons coneixements actuals.
Bona praxi. Medi ambient i salut.pdf
Documento Adobe Acrobat 505.4 KB
Descarga
Taula de llicències, permisos i altres.. (ICS)
Document posat al dia (2012), facilitat pel sindicat Metges de Catalunya
taula_llicencies_permisos_def.pdf
Documento Adobe Acrobat 562.7 KB
Descarga
Indicacions i ús de les diferents estatines
Power-point en format pdf, que revisa les indicacions i l'ús comparatiu de les diferents estatines usades en prevenció cardiovascular de les dislipèmies. Revisió de 2010.
(Eficàcia de les estatines [Modo de comp
Documento Adobe Acrobat 802.5 KB
Descarga
Instrucció d'atenció mèdica als estrangers
Instrucció de la Generalitat de Catalunya on s'expliciten les condicions d'atenció a la salut a ciutadans extrangers.
instruccio_10_2012[1].pdf
Documento Adobe Acrobat 124.0 KB
Descarga
Mesures urgents per garantitzar la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut
Real Decret-Llei 16/2012 del 20 d'abril de 2012, del Govern Central: Retallades sanitàries estatals en aquests anys de crisi econòmica.
RD-ley%20162012%20de%2020.04%20%20%20int
Documento Adobe Acrobat 556.8 KB

2011


Descarga
Manifest dels MIR sobre les retallades
Text complert redactat pels MIR catalans davant les retallades de Sanitat de 2011
Manifest MIR (estiu 2011).pdf
Documento Adobe Acrobat 41.2 KB
Descarga
Codi Deontològic (Organització Mèdica Col·legial)
El document aprovat.
codi-deontològic-omc.pdf
Documento Adobe Acrobat 317.9 KB
Descarga
Estatuts de l'Agència de Salut de Catalunya
Decret aprovat i publicat en el DOG del dia 14 juliol de 2011
l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
Documento Adobe Acrobat 439.6 KB
Descarga
Informe del gabinet De Lorenzo (juny 2011)
Després de la Ordre publicada al BOE sobre la incompatibilitat de percebre la pensió de jubilació i la pràctica de la medicina privada, el gabinet madrileny d'advocats De Lorenzo emet aquest informe jurídic
CGCM, incompatibilidad pensión jubilació
Documento Adobe Acrobat 349.3 KB
Descarga
BOE: Ordre ministerial Incompatibilitat pensió i treball privat (juny 2011)
Aquí podeu consultar i descarregar-vos l'Ordre del Ministeri de Treball que regula la compatibilització de la pensió de jubilació i el treball privat del metge.
BOE Incompatibilitat pensió.pdf
Documento Adobe Acrobat 167.1 KB
Descarga
Análisis sobre la situación de los médicos de Família en España (2010?)
Resultats d'una enquesta feta per SEMERGEN, (suposem durant 2010, atès que el el redactat i presentació no hi consta data)sobre les condicions laborals, satisfacció i motivació del metge de Família en Atenció Pimària
estudi_semergen.pdf
Documento Adobe Acrobat 841.7 KB
Descarga
Catàleg de Programes de l'Agència de Salut
Un llarg document on es descriuen els diversos programes de Salut que vol tirar endavant l'Agència. En el tema dels Recursos humans que ho han de portar a terme, el document es queda justet i acaba dient que depèn de la financiació
cataleg_programes_proteccio_salut.pdf
Documento Adobe Acrobat 5.4 MB
Descarga
Document del "Acuerdo Económico y Social 2011 (febrer 2011)
Podeu descarregar-vos o llegir el document sencer amb els pactes entres el Govern Central i els Sindicats. El tema de les classes passives (funcionaris) està encara per desenvolupar
ACUERDO SOCIAL Y ECONOMICO enero 2011.pd
Documento Adobe Acrobat 230.1 KB
Descarga
Real Decret 1718/2010 de 17 de desembre sobre receptes mèdiques i ordres de dispensació (gener 2011)
En aquest decret es recull la nova normativa sobre la recepta mèdica, d'odontòlegs i podòlegs i les ordres de dispensació d'infermeria, els seus models oficials proposats i la seva regulació legal. Té en compte la Llei 28/2009 sobre ús racional de medicaments i productes sanitaris
BOE-Decret sobre recepta.pdf
Documento Adobe Acrobat 431.9 KB

2010


Descarga
Llei 28/2009 del 30 de desembre sobre l'ús racional de medicaments i productes sanitaris
Reconeix que el personal d'infermeria podria redactar ordres de dispensació de determinats medicaments i productes sanitaris
Us racional medicaments.pdf
Documento Adobe Acrobat 170.6 KB
Descarga
Decret 196/2010 de 14 de desembre
Descripció del SISCAT (Sistema Integral Sanitari de Catalunya) com configuració de les xarxes i serveis sanitaris d'utilització pública.
decret_siscat.pdf
Documento Adobe Acrobat 551.6 KB
Descarga
OMC: II Congreso de la Profesión médica (abril 2010)
Document de més de 200 pàgines que recull les conclusions i estudis fets per l'OMC del congrés celebrat a Madrid els dies 16 i 17 d'abril de 2010, que posa sobre la taula del debat sanitari els reptes que haurà d'afrontar en el futur dins el Sistema de Salut
PROF MED OMC NUEVOS RETOS.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.5 MB
Descarga
Segon Informe Vilardell ( agost 2010)
Informes periòdics que analitzen l'estat del Sistema de salut a Catalunya, identifica problemes i proposa solucions. No necessàriament són assumides pel Govern de la Generalitat
Segon_Informe_Vilardell.pdf
Documento Adobe Acrobat 220.0 KB
Descarga
Marc Model de l'AUTONOMIA DE GESTIÓ (juny 2010)
Document oficial Marc que regula les condicions del procés d'Autonomia de Gestió
Autonomia Gestió.pdf
Documento Adobe Acrobat 54.2 KB
Descarga
GUIA DE CONCILIACIÓ TERAPÈUTICA (maig 2010)
Unes orientacions per conciliar i harmonitzar tractaments dels diversos nivells assistencials, a favor del pacient per evitar errors. Moltes pàgines de lectura.
guia_conciliacio_medicaments_2010.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.4 MB

2009


Descarga
LLEI DE SALUT PÚBLICA
Aprovada pel Parlament de Catalunya
Salut Pública.pdf
Documento Adobe Acrobat 284.5 KB
Descarga
ACORD HORARI FLEXIBLE
A més d'explicar l'horari flexible es recorda que la jornada del professionals es divideix en 2/3 per atenció directe i 1/3 per a treball d'equip o burocràtic.
071107 ACORD HORARI.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.3 MB
Descarga
Pla d'Innovació de l'AP (ICS)
Document oficial on s'exposa el Pla que es vol començar a implementar a partir del 2010
Pla_innovacio_AP_09.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.2 MB
Descarga
Dictamen Projecte de Llei de Salut Pública
Recomanable la seva lectura, així com les esmenes dels diversos partits.
Els APD, un cos incòmode.
Dictamen projecte.pdf
Documento Adobe Acrobat 1'018.0 KB
Descarga
II Acord Laboral ICS
Document complert
IIacordlaboralICS.pdf
Documento Adobe Acrobat 536.0 KB
Descarga
III Acord de la Mesa de Negociació
El document complert
IIIacord.pdf
Documento Adobe Acrobat 961.3 KB
Descarga
Reglament pel qual es gestiona les DPO
Aquest document signat en 2008 explica la manera, condicions i temporalització per les quals les SAPs han de gestionar i proposar els objectius. Es constata l'incumpliment sistemàtic de la norma.
Reglament objectius.pdf
Documento Adobe Acrobat 456.9 KB
Descarga
L'ESTATUT MARC
Text complert
ESTATUT MARC.pdf
Documento Adobe Acrobat 137.3 KB
Descarga
Directiva Europea del temps de treball
Tot el document
directiva200388CE.pdf
Documento Adobe Acrobat 140.4 KB
Descarga
Quadre resum dels permisos i llicències de l'ICS
Plantilla- resum
permisosllicenciesics.pdf
Documento Adobe Acrobat 110.9 KB

2007

Descarga
Reforma Estatuts de l'ICS (2007)
Pàgines del DOG on es poden llegir els actuals estatuts de l'ICS com empresa pública
Estatuts ICS.pdf
Documento Adobe Acrobat 334.7 KB

Adreces d'interès professional

El metge rural
El metge rural