ALLÒ QUE FARIEM EN CAS D’UNA FERIDA

 

 

Hom es pot trobar en l’ocasió de patir un accident amb resultat de ferida.

Hi ha diversos graus i formes de ferides: superficials, mitjanes, profundes, amb arrancament, amb escalp, afectació articular o tendinosa. En forma de tall o contussió o mixte. Amb sagnat o sense......

Cada tipus precisa una atenció diferent, però hi ha una atenció comuna en totes elles:

  1. Cal actuar amb les màximes normes d’higiene.
  2. Actuar amb serenitat i observant com és la ferida.
  3. Cal netejar la ferida dels contaminants que puguin tenir: terra, greix... Això ho farem amb aigua neta i sabó. Només quan la ferida estigui neta hi podrem posar un desinfectant.
  4. Si la ferida sagna, cal pressionar fortament sobre el lloc de sagnat. En extremitats pot ser d’interès l’aplicació de torniquet si el sangrat afecta alguna artèria.
  5. Aplicació sobre la ferida d’un apòsit de gases fixat amb benes i/o esparadrap.
  6. Si pel tipus de ferida penseu que cal practicar una sutura, haurieu d’acudir al Centre de Salut per atenció d’infermeria i metge. Convé demanar atenció pels dos professionals.

Consells

  • És aconsellable realitzar algun tipus de curset de socorrisme. Moltes ferides poden ser tractades sense necessitat d’acudir a la Sanitat Pública.
  • Aprendre a tractar ferides i ensenyar als fills a l’autocura: saber discernir quan es necesita l’actuació facultativa.
  • Tenir una farmaciola a casa amb material de cura: gases, benes, esparadrap, alcohol, desinfectants tipus “Betadine®, Topionic®, Cristalmina®”,  aigua oxigenada, tisoretes, “tirites”,