La primera crisi del conseller Antoni Comín.

 

"No volíem que hi hagués milers de professionals coneixedors d'aquest brot abans de tenir suficient informació científica perquè l'alerta no generés més alarma"

 

Aquesta ha estat la resposta de l'Honorable Conseller Antoni Comín quan se li preguntà perquè va tardar onze dies a donar informació oficial als Pediatres d'atenció primària.

 

Una epidèmia d'enterovirus amb afectacions neurològiques greus (encefalitis i romboencefalitis) que han portat uns quants infants a les UCI i a seqüeles importants, ha posat a prova la capacitat de reacció de la Conselleria de Salut.

 

No res podem dir de la recerca clínica ni del sistema assistencial, que ha excel·lit en la identificació del virus causant, fent el diagnòstic en els infants afectats i posant el tractament adient segons els coneixements actuals. Altra cosa hem de dir respecte a la recerca epidemiològica i estem d'acord amb el senyor Albano -Dante Fachin (Catalunya sí que es pot), que l'Agència de Salut hauria d'haver tingut i tenir encara, un paper més rellevant.

 

Tota epidèmia té un agent causal, que es troba en un reservori des del qual es posa en contacte amb l'afectat (població susceptible), mitjançant un vector de transmissió (veure'n més). Identificar tots aquests punts i passos forma part de la recerca epidemiològica de la qual l'Agència de Salut n'és la responsable, i sense aquest estudi no es pot anar a l'arrel del problema per prendre les mesures preventives sobre el cas.

 

Quan el Conseller es refereix a no tenir suficient informació científica, es refereix a les dues línies de recerca?. La meva opinió és que quan a nivell clínic es tenen evidències científiques, cal informar a tot el sistema assistencial (pediatres d'AP inclosos) perquè estiguin alerta, cosa contrària és tractar-los de professionals immadurs, incapaços de fer contenció de l'alarma pública. Ells estan perfectament preparats, són el primer nivell de contacte capaços d'oferir les explicacions pertinents als pares alarmats. Si estan informats correctament, podran donar l'explicació correcte, acotant el problema en els seus límits justs, limitant per tant el nivell d'alarma.

 

No puc entendre la desconfiança del Conseller Comín amb els Pediatres de primer nivell

 

Després de les seves paraules, creu que ja té suficient informació científica?. Li recordo, senyor Comín, que estem esperant les respostes de la recerca epidemiològica però no sabem si s'està portant a terme. No en tenim notícia. Només aquesta recerca ens dotarà d'eines per prevenir un altre brot o un rebrot d'aquest mateix. encara que sembla estar estabilitzat però no finalitzat.

 

 

maig 2016

 

 

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0