ELS 100 DIES DE BOI RUIZ

Si fem una petita crònica d’esdeveniments ens trobem:

 

12/01/11: Als pocs dies del nomenament i en les primeres declaracions d’intencions als diaris, llegim:

 •  Diu que l’usuari no hauria de notar la crisi (?)
 •  Planteja que una agència (veure més endavant). revisarà el model retributiu del metge i aquest cobrarà no per la seva categoria professional o el què fa sinó pels resultats que obtingui. (comença malament amb els metges)
 •  Vol aprimar l’estructura administrativa però parla de crear una Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional de Salut que acreditarà serveis i metges. (nova estructura administrativa?)
 •  Proposa desgravar la quota de les Mútues en el tram autonòmic a les persones que tinguin una assegurança. Aquesta decisió però, només la pot fer el Conseller d’Economia. (foment dels serveis privats)

14/01/2011

 •  Abandona la idea de co-pagament defensat en campanya electoral. Ara diu que s’hauria d’haver fet abans, en el temps de l’abundància i que ara no és el moment.

4 febrer 2011.

Compareixença al Parlament:

 •  Demana que la Seguretat Social transfereixi la titularitat dels Hospitals a la Generalitat. Els seus arguments: La Seguretat Social està en deute amb l’Estat i pot pagar de dues maneres: amb diners o amb espècie. La transferència de la titularitat a les Comunitats autònomes significaria una capitalització d’aquestes i una major capacitat d’endeutament per afrontar el dèficit. (hipotecar els Hospitals?, vendre’ls després?)
 • Catalunya no acceptarà cap nova prestació sanitària si no va acompanyada de la seva partida específica.(referència a la interrupció voluntària de l’embaràs, l’atenció buco-dental o podologia del peu diabètic).
 • Assistencial: concentració dels serveis deficients (tancament de certs serveis hospitalaris per concentrar-lo en un altre hospital: l’usuari s’haurà de desplaçar més lluny.
 • També: demana més hores de treball al metge augmentant els 36 hores setmanals, sense cobrar més.
 • Conscienciació de l’usuari de la factura en medicaments. La recepta electrònica portarà informació del cost global del tractament
 • Recomanació al ciutadà que no es doni de baixa a les Mútues, ans el contrari, qui tingui capacitat que contracti serveis amb elles atès que s’augmentaran les llistes d’espera per determinades prestacions.

5-2 2011

 • Resposta Sindical: metges i infermeres s’oposen a canviar l’horari de treball i treballar més pel mateix salari. És una idea forassenyada ja que és uns dels col·lectius que treballa més hores de manera continuada, guàrdies..... (primer xoc amb els agents socials).
 • La societat civil es mostra poc activa

1/03/11

 • Suspensió de la garantia assistencial dels 180 dies màxims d’espera per a intervencions quirúrgiques. Suspensió del programa d’escurçament de les llistes d’espera. Tancament de quiròfans.

2/03/11

 • Els hospitals concertats i també els públics hauran de reduir activitat i plantilles ja que el Servei Català no podrà finançar l’activitat com fins ara.
 • S’hauran d’obrir expedients de regulació de plantilla i fer acords amb els Sindicats. (UGT xifra en 4.000 llocs de treball que es poden perdre). Reducció o evitació de contractació de personal suplent.
 • Proposa aprimar els càrrecs directius dels centres.
 •  Augment de la prescripció de genèrics per reduir la factura de farmàcia.

09/03/2011

 • Cimera mèdica : acord de creació d’una mesa mèdica de diàleg Conselleria- Sindicat de Metges com òrgan assessor de consulta vinculant per definir la línia vermella que ha de blindar la qualitat assistencial davant la tisorada pressupostària (intent de neutralitzar la reacció del SM)

26/03/11

Retallades: Demana que cada entitat: Hospitals propis o de la XHUP, centres concertats, Àrees Bàsiques, etc, redactin el seu pla de reducció de serveis, això sí : “amb criteris clínics”, traspassant la responsabilitats als gestors d’aquests centres

 • Tancament de plantes hospitalàries i quiròfans durant Setmana Santa, i Festes de Nadal
 • Reducció del 40% de l’activitat hospitalària durant l’estiu.: no contractació de personal de reforç.
 • Reducció del personal de guàrdia nocturna i concentració dels efectius en menys centres. Per la qual cosa l’usuari s’haurà de desplaçar més lluny.

ABRIL 2011

 • Comencen les mobilitzacions del personal sanitari al veure que comencen les ERE en alguns centres sanitaris i perillen ja realment els llocs de treball i s'inicia en compte enrera de la qualitat assistencial.
 • La societat civil sembla aturada i encara no respon. Pateix la síndrome de Estocolm?

 

Escribir comentario

Comentarios: 0