L'ESFORÇ CONTRA LA BUROCRÀCIA EN AP

Un pacte entre la Camfic i l'ICS intenta reduir la càrrega burocràtica del Metge de Família. No hi ha res d'estrictament novedós ni que surti de la legalitat vigent i moltes de les qüestions proposades no són sinó una correcció de vicis crònicament establerts entre l'AP i el segon - tercer  nivell (especialistes i/o Centres Hospitalaris) i ja reinvindicats pels capçaleres des de temps immemorial; alguns ja es feien però a contracor i amb poc suport dels responsables directius. De totes maneres, la mesura no serà prou efectiva fins que els especialistes no comencin a usar la e-recepta i es conectin els seus sistemes informàtics amb la xarxa d'AP.

 

La novetat és el document explicatiu cap l'usuari que intenta evitar el xoc d'aquest i les seves exigències tradicionals vers el capçalera i el sistema: la prescripció induïda i el costum que tot ho ha de solucionar el metge  com volants, proves complementaries... d'altres nivells assistencials i/o privats. Esperem que aquest document no tardi en ser repartit entre els usuaris.

 

Tenim un aspecte important no regulat ni tan sols insinuat, com és la responsabilització de la gestió de Baixa Laboral, quan el procés és d'atenció i seguiment del segon nivell assistencial. Potser en una altra ocasió. La legislació actual no obliga en exclusiva al metge d'AP.

Escribir comentario

Comentarios: 0